כיורים מעוצבים מונחים

כיור מעוצב מונחים

 

item1002imagesrc
item1003imagesrc
item1004imagesrc
item1005imagesrc
item1006imagesrc
item1007imagesrc
item1008imagesrc
item1009imagesrc
item1010imagesrc
item1011imagesrc
item1012imagesrc
item1013imagesrc
item1015imagesrc
item1016imagesrc
item1018imagesrc
item1019imagesrc
item1020imagesrc
item1021imagesrc
item1022imagesrc
item1030imagesrc
item1031imagesrc
item1034imagesrc
item1074imagesrc
item1075imagesrc
item1076imagesrc
item1077imagesrc
item1078imagesrc
item1079imagesrc
item1080imagesrc
item1081imagesrc
previous arrow
next arrow
item1002imagesrc
item1003imagesrc
item1004imagesrc
item1005imagesrc
item1006imagesrc
item1007imagesrc
item1008imagesrc
item1009imagesrc
item1010imagesrc
item1011imagesrc
item1012imagesrc
item1013imagesrc
item1015imagesrc
item1016imagesrc
item1018imagesrc
item1019imagesrc
item1020imagesrc
item1021imagesrc
item1022imagesrc
item1030imagesrc
item1031imagesrc
item1034imagesrc
item1074imagesrc
item1075imagesrc
item1076imagesrc
item1077imagesrc
item1078imagesrc
item1079imagesrc
item1080imagesrc
item1081imagesrc
previous arrow
next arrow
Shadow
 

אריחי איריס משווקת כיורים מעוצבים, ניתן לשימוש גם בגינה גם בבית ניתן.

הסדרה זאת מסדרה של כיורים מונחים בישראל.