כיורים מקוריאן

 

 

 • 3813
 • חלק 79/40
 • 3830
 • כפול
 • 121/40
 • 3835 ריבוע
 • 325/325
 • כיור עשוי קוריאן
 • כולל תא אחסנה
 • מובנה ביציקה
 • 3837 מלבן
 • 80/41
 • כיור עשוי קוריאן
 • כולל תא אחסנה
 • מובנה ביציקה
 • 3856 עגול
 • 51 קוטר

 

 • 3857
 • אובלי
 • 60/35
 • 3858
 • מרובע
 • 425/425
 • 3860
 • מרובע
 • 80/46
 • 3866
 • ללא מבנה
 • 50/30
 • 3384
 • בתיה
 • 66/35

Comments

comments