קרמיקה יצרן פושן סדרת גרניט פורצלן ריצוף פנים מלוטש

יצרן: פושן

ארץ ייצור: סין

דגמים:

  • ריצוף פנים מלוטש – 61006 שחור 60/60 ס”מ גרניט פורצלן
  • ריצוף פנים מלוטש – 482 פנינה 60/60 ס”מ גרניט פורצלן
  • 604 יסמין 60/60 ס”מ
  • ריצוף פנים מלוטש – 604 יסמין 60/60 ס”מ גרניט פורצלן
  • ריצוף פנים מלוטש – 6622 סיגל 60/60 ס”מ גרניט פורצלן
  • 6016 דיקלה 60/60 ס”מ
  • ריצוף פנים מלוטש – דיקלה 60/60 ס”מ גרניט פורצלן
  • 803 מלוטש 80/80 ס”מ – ריצוף פנים מלוטש 

Comments

comments